گریس شل آلوانیا SHELL ALVANIA EP0

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

مشخصات فنی

پایه محصول

لیتیوم, معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

16.4

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

180

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس