گریس شل گادوس SHELL GADUS S2 V220 AD1

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

مشخصات فنی

پایه محصول

لیتیوم, معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

18

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

220

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس